Truyền thông tích hợp là gì?

Để phát triển bền vững, doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến mục tiêu ngắn hạn mà còn phải chú trọng đến các kế hoạch lâu dài. IMC chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo để doanh nghiệp thực hiện được điều này khi tận dụng tối đa thế mạnh của những công cụ truyền thông một cách chặt chẽ nhất.

Mục đích là truyền tải các thông điệp nhất quán và hướng đến mục tiêu truyền thông cụ thể cho doanh nghiệp.

Ore Agency giúp doanh nghiệp tận dụng sức mạnh các công cụ truyền thông để truyền tải thông điệp nhất quán, rõ ràng đến khách hàng.

Cần lưu ý gì khi triển khai truyền thông tích hợp

Xác định mục tiêu cụ thể của chiến dịch

Xác định chân dung khách hàng mục tiêu

Consumer Insight

thị trường

Đánh giá hiệu quả truyền thông

mục tiêu

Triển khai kế hoạch truyền thông IMC

Big Idea - Ý tưởng cốt lõi

Cần lưu ý gì khi triển khai truyền thông tích hợp

Tìm hiểu Insight khách hàng

Sáng tạo Big Idea trước khi triển khai chiến dịch

Cần xác định chính xác mục tiêu truyền thông doanh nghiệp

Đo lường và đánh giá độ hiệu quả, tối ưu chiến dịch liên tục.

Phân loại từng nhóm khác hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng rõ ràng

Lên kế hoạch chi tiết cho từng chiến dịch bao gồm thời gian, ngân sách, các kênh sử dụng…

Dự án Marketing tổng thể

Để lại thông tin để được tư vấn
chiến dịch IMC

Đối tác của Ore Agency